Tři orlí pera

  • má alespoň jednu odborku
  • má za sebou min. 2 tábory 

Podmínky splnění odbornosti:

  • mlčenlivost - 24 hodin
  • půst - 24 hodin (může vodu)
  • samota
    Starší: 24 hodin (nesmí být spatřen a pozoruje dění v táboře)
    Mladší: 12 hodin (nesmí být spatřen a pozoruje dění v táboře)