Důkaz věrnosti

  • dosáhl věk 15 let a dobrovolně se účastní a pomáhá na oddílových akcí
  • má odborky: tři orlí pera, táborník, vodák a plavec
  • má další dvě odoborky
  • byl s oddílem na min. pěti táborech